image banner
HỘI CỰU CHIẾN BINH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đỗ Minh Cảnh
Chức danh:Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Điện thoại:00963100433
Email:dominhcanh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/