image banner
Hội đồng nhân dân xã tổ chức chương trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ kết luận của Chủ trì tại hội nghị liên tịch thông qua dự kiến nội dung chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp Thứ sáu, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 23/12/2022 tại Hội trường UBND xã, được sự cho phép của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân xã Sơn Phước khóa XII, Nhiệm kỳ 2021– 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2022 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ 2023 qua đó xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung chương trình của kỳ họp chuyên đề gồm UBND xã trình bày các Báo cáo về việc tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH- QPAN năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ KTXH- QPAN năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và biện pháp thực hiện thu chi ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình thông qua các hạng mục công trình xây dựng cơ bản năm 2023.

Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban Pháp chế; Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội; Tờ trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2023; Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã  khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng thời, HĐND xã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ Phát triển KTXH-QPAN năm 2023; Nghị quyết thu, chi ngân sách xã Sơn Phước năm 2023; Nghị quyết thông qua các hạng mục công trình xây dựng cơ bản năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/