image banner
Đảng ủy xã Sơn Phước triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch Số 117 -KH/ĐU ngày 08/12/2022 của Đảng ủy xã Sơn Phước về thực  hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Sáng ngày 27/12/2022 tại Hội trường UBND xã, Đảng ủy xã Sơn Phước tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong  giai đoạn mới, từ đó nâng cao trách  nhiệm, tinh thần tự giác,  gương mẫu của cấp ủy, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong thực  hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế  hoạch số 111-KH/TU của Tỉnh ủy, kế hoạch số 93-KH/HU. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; tập trung xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, các chi bộ và các tổ chức trong cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/